Daňová evidence

Společně s klientem vždy analyzujeme jaký způsob naší spolupráce je pro něj nejvýhodnější. Daňová evidence a její vedení a zpracování je nabízeno pro fyzické osoby a zajišťujeme také vedení účetnictví pro právnické osoby. Dokážeme pomoci úplně všem a bez rozdílu.

Daňová evidence

Daňová evidence není tak náročná na čas a informace jako účetnictví, přesto musíte znát základní pravidla. Obraťte se proto na nás, my všechny pravidla známe. Zákon jen stanovuje obsah daňové evidence, přesná forma i způsob vedení zůstává na volbě podnikatele.

Prokažte stav vašeho bezchybného podnikání kdykoli

Důležité je, aby jste mohli kdykoli správci daně prokázat stav svého majetku a závazků. daňová evidence je zpravidla vedena v deníku příjmů a výdajů. V deníku není potřeba rozlišovat, zda se jedná o příjmy či výdaje v hotovosti nebo o pohyby na bankovním účtu.